Εποπτεία
Θεόδωρος Λαόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Πρόεδρος
Γεώργιος Πάγκαλος Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της δικτυακής πολιτικής του Α.Π.Θ. Επίσης, συντονίζει το σύνολο των πολυποίκιλων υπολογιστικών μέσων που εξυπηρετούν στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπολογιστικών συστημάτων του ΑΠΘ.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2942/24-5-2017.

Η Επιτροπή θα συμπληρωθεί με τέσσερα (4) στελέχη ως εξής: τον Τεχνικό Διευθυντή του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον υπεύθυνο Μηχανοργάνωσης του ΕΛΚΕ, έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και τον υπεύθυνο Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρισης.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.

Μέλη: