Πρόεδρος
Γιαννούλα Καρύμπαλη - Τσίπτσιου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Γώγος Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Νομικής

Συγκροτήθηκε με την αρ. συν. 2894/24.9.2014 απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις Υ.Α. Ρ1/486/26.4.85 (ΦΕΚ Β’ 240/30.4.1985) και Β1/216/19.5.98 (ΦΕΚ Β’ 545/3.6.1998).

Τριετής θητεία με έναρξη 24.9.14 και λήξη 24.9.2017

Για τη Γραμματεία της Νομικής Επιτροπής επισκεφτείτε το σύνδεσμο.

Μέλη: 

Αναπληρωματικά μέλη: