Σας ενημερώνουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ΠΦΛ) αρχίζει την λειτουργία της, την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, με καθημερινό ωράριο 8.00 -9.30 (πρωϊνό), 12.30-16.00 (γεύμα) και 18.30-21.00 (δείπνο). 

Παρακαλούμε όλους τους φοιτητές που επιθυμούν να σιτίζονται στην ΠΦΛ, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση https://register.auth.gr, από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου. 

Προς το παρόν και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ισχύουν οι εγγραφές της προηγούμενης χρονιάς και οι φοιτητές θα εισέρχονται στην ΠΦΛ με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας. Για τους πρωτοετείς φοιτητές η είσοδος θα επιτρέπεται με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής. 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΦΛ 

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 30/08/2017 @ 16:13