Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Φοιτητική Εβδομάδα μπορείτε να απευθυνθείτε: 

Φαίη Σκυβαλάκη, Τηλ: 6945051246

Ε-mail: studentweek@auth.gr
Site: www.auth.gr/student-week
Facebook: Φοιτητική εβδομάδα

 

Η είσοδος σε όλες τις δραστηριότητες είναι δωρεάν.

Για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής.
Εξαιρούνται όσες δραστηριότητες αναφέρουν ρητά την ανάγκη δήλωσης συμμετοχής (τηλεφωνικά ή/και ηλεκτρονικά).