'Ονομα: 

Παναγιώτα

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Μεταλλίδου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Ψυχολογίας