'Ονομα: 

Δήμητρα

Πατρώνυμο: 

Στυλιανός

Επώνυμο: 

Παρδάλη

Ιδιότητα: 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Κτηνιατρικής