'Ονομα: 

Περσεφόνη

Πατρώνυμο: 

Βασιλείος

Επώνυμο: 

Τσαλίκη

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών