'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Ανδρέας

Επώνυμο: 

Ανδρεάδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών